شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

آغاز برداشت دانه روغنی کلزا وگندم از سطح مزارع کشت و صنعت دعبل خزاعی

آغاز برداشت دانه روغنی کلزا وگندم از سطح مزارع کشت و صنعت دعبل خزاعی

معاون کشاورزی کشت و صنعت دعبل خزاعی از آغاز برداشت دانه های روغنی کلزا و گندم از مزارع این شرکت خبر داد.

مهندس آقاجان بهادری در این خصوص اظهار داشت: علیرغم محدودیت‌های آبی با برنامه ریزی های بعمل آمده ۲۰۰ هکتار از مزارع به گیاه کلزار،۳۵۰ هکتار گندم و ۱۱۶ هکتار آفتاب گردان با موفقیت به زیر کشت برده شد .

کشت دانه های روغنی کلزا و آفتاب گردان با هدف تامین نیاز کشور

معاون کشاورزی کشت و صنعت دعبل خزاعی با اشاره به اهمیت کشت محصولات غیر نیشکری در مزارع این شرکت ، گفت:با توجه به نیاز کشور به روغن کشت دانه های روغنی کلزا و آفتابگردان در مزارع آیشی نیشکر، در دستور کار جدی قرار دارد که این موضوع علاوه بر رسیدن به خودکفایی و قطع وابستگی و بی نیازی در واردات دانه‌های روغنی از خارج کشور، باعث بهبود فیزیک خاک مزارع نیشکر می گردد و در چرخه تناوب زراعی باعث کنترل علفهای هرز و کاهش مصرف سموم نیز می شود.

کشت گیاه سورگم اسپید جهت مبارزه بیولوژیکی با آفت سزامیا

بهادری در پایان افزود: در راستای کاهش میزان مصرف سموم شیمیایی و افزایش سهم کنترل بیولوژیکی آفت سزامیا حدود ۳۵ هکتار از مزارع به کشت گیاه سورگم اسپید بعنوان تله سبز اختصاص داده شد .

وی خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود از سطح مزارع کشت شده کلزا،گندم و آفتاب گردان در این کشت و صنعت به ترتیب۱۴۰۰،۴۰۰ و ۱۲۰ تن محصول برداشت شود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.