شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

فرم نظرات مشتریانمشتری محترم، لطفا مشخصات خود و حواله را در این قسمت تکمیل فرمایید:

  ****************************************************************
  نظر خود در خصوص حواله فروش فوق را با پاسخ به سوالات ذکر شده، با وارد کردن عددی بین 0 تا 10 اعلام فرمایید:
  0-1.99 خیلی ضعیف
  2-5.99 ضعیف
  6-7.99 خوب
  8-10 خیلی خوب
  ********************************************************