شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

راهپیمایی همکاران کشت و صنعت دعبل خزاعی در محکومیت حرکات هنجار شکنانه و توهین به قرآن کریم

راهپیمایی همکاران کشت و صنعت دعبل خزاعی در محکومیت حرکات هنجار شکنانه و توهین به قرآن کریم

در پی حرکات هنجار شکنانه اخیر و اهانت معدودی از عناصر خود فروخته به ساحت مقدس قرآن کریم، به آتش کشیدن مساجد و هتک حرمت نسبت به حجاب بانوان میهن اسلامی، مسئولین و کارکنان شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در کنار مردم اهواز در محکومیت این حرکات مذبوحانه در راهپیمایی دشمن شکن شرکت کردند. در این میان و همگام با سایر همکاران شرکت های نیشکری ، مدیریت محترم عامل کشت و صنعت دعبل خزاعی به همراه معاونین ، مدیران و همکاران همیشه در صحنه ی این شرکت در این راهپیمایی با شکوه حضور بهم رساندند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.