شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

برگ زرین دیگر بر افتخارات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با گذر از ظرفیت اسمی تولید شکر سفید

برگ زرین دیگر بر افتخارات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با گذر از ظرفیت اسمی تولید شکر سفید
برگ زرین دیگر بر افتخارات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با گذر از ظرفیت اسمی تولید شکر سفید

با تولید 175284268 کیلوگرم شکر سفید، عملیات تولید در تاریخ 1400/06/02 به پایان رسید و برگ زرین دیگری بر افتخارات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با گذر از ظرفیت اسمی تولید 175 هزار تن شکر سفید در سال (برای اولین بار در بین شرکتهای گروه) افزوده شد. کسب این موفقیت -که با هدایت مدیریت محترم عامل، راهنمایی مسئولین محترم و سختکوشی پرسنل پرتلاش شرکت میسر گردید- بر تمامی همکاران گرامی، مبارک باد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.