شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

کلیپ تبریک همکاران کشت و صنعت دعبل خزاعی به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر به روایت فیلم