شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

کارمند کشت و صنعت دعبل خزاعی مسئول ورزش‌ های کارگری شهرستان کارون شد

کارمند کشت و صنعت دعبل خزاعی مسئول ورزش‌ های کارگری شهرستان کارون شد

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی، علی شریفات از کارمندان خدوم کشت و صنعت دعبل خزاعی طی حکمی از سوی سید حمید غفاری، رئیس هیأت ورزشی کارگری خوزستان به عنوان مسئول ورزش‌ های کارگری شهرستان کارون منصوب شد.

لازم به است اقای شریفات ورزشکاران بین المللی بنام استان و کشور و مسئولیت های متعددی در ورزش استان داشتند .
در کارنامه کاری شریفات، داوری بین المللی فوتبال، ناظر و مدرس کنفدراسیون مینی فوتبال آسیا از سوی AFMC و …. به چشم می خورد.