شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

همبستگی کارکنان شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با مردم فلسطین

همبستگی کارکنان شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با مردم فلسطین

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،در روزهای اخیر، کشورهای مختلف جهان شاهد اعتراضات گسترده مردم در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت جنایات اسرائیل بوده‌اند؛ این حمایت‌ها نشان از همبستگی فراگیر با مردم فلسطین در مقابل سیاست‌های ظالمانه است.

در این راستا،امروز چهارشنبه ۳آبان ۱۴۰۲ ،مدیران ،معاونین و کارکنان شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی، همگام با سایر شهروندان اهوازی و آزادیخواهان جهان، در راهپیمایی امروز اهواز شرکت کردند.

به گفته کارکنان شرکت کشت و صنعت دعبل، حضور در این راهپیمایی‌ها نشان از اعتقاد و پشتیبانی آنها از حقوق بشر و عدالت برای مردم فلسطین است. آنها از جنایت و نسل‌کشی در حق مردم فلسطین ابراز نگرانی کرده و خواستار پایان فوری این جنایت شدند.