شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

“مسابقات ورزشی به مناسبت دهه مبارک فجر در کشت و صنعت دعبل خزاعی”

“مسابقات ورزشی به مناسبت دهه مبارک فجر در کشت و صنعت دعبل خزاعی”

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،مسابقات ورزشی کارکنان شرکت دعبل خزاعی به مناسبت دهه مبارک فجر در باشگاه این شرکت برگزار گردید.

مسابقات ورزشی دارت با حضور 27نفر از پرسنل شرکت برگزار شد و آقای باسم روز خون ،آقای هومان امیری و آقای علی امینی به ترتیب به مقام های اول، دوم و سوم رسیدند.

مسابقات فوتبال دستی با حضور 18نفر شرکت کننده و به صورت تیمی برگزار شد و به ترتیب آقای علیرضا غبیشاوی ومحمد صادق حیدری به مقام اول و آقای احمد جلالی وعلی حمادی به مقام دوم و آقای حسین بینش پور و محسن فتاحی مقام سوم را کسب کردند.

مسابقات تنیس دستی رومیزی با حضور 25شرکت کننده و به صورت گروهی برگزار شد وآقای محسن فتاحی، علی غبیشاوی و هومان امیری به ترتیب به مقام های اول ،دوم و سوم دست پیدا کردند.