شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

مزارع کشت و صنعت دعبل خزاعی بهترین زیستگاه پرندگان بومی و مهاجر است

مزارع کشت و صنعت  دعبل خزاعی بهترین زیستگاه پرندگان بومی و مهاجر است

خوزستان پرتنوع‌ترین استان از لحاظ گونه‌های پرندگان است و از ۵۳۰ گونه شناسایی شده در ایران ،۲۸۵ گونه در خوزستان است.از مهم‌ترین گونه‌های پرندگان در استان خوزستان می‌توان به اردک مرمری، تنجه، غاز، فلامینگو اشاره کرد. که برخی از این پرندگان در تالاب‌های شادگان، هورالعظیم، خوریات و مزارع سرسبز نیشکر اقدام به تولیدمثل و لانه سازی می‌کنند.

پرندگان از عناصر عمدهی اغلب اکوسیستم های دنیا بشمار می روند و دارای ارزشهای زیبایی شناختی، تفرحی، اقتصادی،اجتماعی، اکولوژیکی و بسیاری ارزشهای دیگر هستند، خوزستان به علت تنوع زیستگاهی از جمله مزارع سرسبز نیشکر ، بستر مناسبی را جهت زیستگاه پرندگان فراهم کرده است. طبیعت‌نگری و مشاهده این موجودات، لذت دیدن زیبایی‌های پنهان است.