شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

مراسم تودیع و معارفه مدیران در کشت و صنعت دعبل خزاعی

مراسم تودیع و معارفه مدیران در کشت و صنعت دعبل خزاعی

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،امروز یکشنبه 28اسفند ماه سال 1401مراسم تودیع و معارفه با حضور دکتر ناصری ،مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و جمعی از معاونین برگزار شد.

. درادامه ی این مراسم : دکتر عبد علی ناصری ، برنامه انتصابات مدیران شایسته جهت افزایش بازدهی نیشکر را مهم دانستند و افزودند امید است مدیران جدید با برنامه های خود سبب شکوفایی و بازدهی بالای تولید  شوند.

در این مراسم از زحمات جناب مهندس علیرضا دور باشی زاده و دکتر بهادری تقدیر و سپاس به عمل آمدو همچنین آقای مهندس علم الهدایی به عنوان مدیر عامل شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی وآقای مهندس سعیدی مجد به عنوان معاون کشاورزی معارفه گردیدند.

در پایان این دیدار از آقای مهندس کریمی و سرکار خانم درخشانی که به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند نیز تقدیر گردید.