شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی موفق به دریافت نشان برتر تعالی منابع انسانی شد.

شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی در دانشگاه تهران در فرآیند ارزیابی استاندارد مدیریت منابع انسانی به مقام سوم دست یافت. به گزارش روابط عمومی، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی با حضور جمع کثیری از مدیران و استادان حوزه مدیریت منابع انسانی کشور برگزار شد و به برترین شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی در فرایند ارزیابی استاندارد 34000 مدیریت منابع انسانی، جوایزی اهدا شد. بر این اساس، شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی در ارزیابی فرآیندهای منابع انسانی در حوزه‌های کارگزینی، امور رفاهی، خدمات اداری و پشتیبانی، آموزش و برنامه‌ریزی نیروی انسانی، ایمنی، بهداشت و سلامت کارکنان از سوی ارزیابان دانشگاه تهران مورد ارزیابی قرار گرفت و با دریافت تندیس بلورین C3 به مقام سوم دست یافت. این شرکت در سال گذشته نیز با دریافت جایزه سطح D1 در جایگاه پنجم قرار گرفته بود.  گفتنی است چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی در تاریخ ۱۷ و ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه تهران برگزار شد.