شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

“ساخت مخزن ذخیرسازی کود مایع در کشت و صنعت دعبل خزاعی “

“ساخت مخزن ذخیرسازی کود مایع در کشت و صنعت دعبل خزاعی “

به همت مدیریت مهندسی زراعی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،مخزن ذخیر سازی کود مایع به ظرفیت 30هزار لیتر ساخته شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،امروز دوشنبه 25دی ماه1402 مخزن ذخیره سازی کود مایع به ظرفیت 30هزار لیتر ، توسط پرسنل مهندسی زراعی شرکت دعبل خزاعی ساخته شد.

این مخزن ذخیره سازی کود مایع از مزایای زیادی برخوردار است و از جمله این مزایا می توان به ، جلوگیری از هدر رفت کود مایع ،بالا بودن ظرفیت مایع ،مکانیزه کردن مخزن و جلوگیری از بروز عوامل محیطی بر مخزن اشاره کرد.

در سال های قبل از مخازن پلاستیکی ، آهنی و فایبر گلاس استفاده می شد که متاسفانه شرایط آب و هوایی بر سلامت آنها تاثیر می گذاشت و در مدت زمان اندکی موجب خرا ب شدن بافت آنها می گردید. لذا با تلاش مدیریت مهندسی زراعی ،مشکل مخازن به طور کلی برطرف شد.