شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

درخشش ورزشکار کشت و صنعت دعبل خزاعی در مسابقات کیو کوشین کاراته

درخشش ورزشکار کشت و صنعت دعبل خزاعی در مسابقات کیو کوشین کاراته

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،سعید حاجی پور یکی از کارکنان شرکت دعبل خزاعی در مسابقات بین المللی کیوکوشین کاراته یونیون 2024تهران که با مشارکت 6 کشور و میزبانی ایران برگزار شده بود به مقام قهرمانی دست یافت.

این مسابقات در 5 و6بهمن ماه 1402برگزار شد و سعید حاجی پور نفر اول مقام قهرمانی طلا را به خود اختصاص داد و لازم به ذکر است که حاجی پور در مسابقات گذشته، موفق به دریافت مقام های کشوری ،استانی و لیگ استان شده بود.