شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

درباره

شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی  به عنوان يكي از رسالت‏هاي اصلي خود كليه فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه را بصورت دانش محور تعريف نموده است كه اين فعاليت‏ها مبنا و پايه همكاري و ارتباط نزديك با دانشگاه‏ها و مراكز تحقيقاتي و شركتهاي علمي و تحقيقاتي ملي مي‏باشد.

با توجه به تاثير مستقيم تحقیق و توسعه بر نوآوری، بهره وری، كيفيت، بالا بردن سطح  استاندارد تولید، سهم بازار و نيز ديگر عواملي كه در افزايش توان رقابتي سازمانها موثر هستند، راهبری فرایند تحقیق و توسعه، می تواند به عنوان قلب سازمان در همگامی با روند پیشرفت علم و دانش و خواسته های سازمان -به نحوی که بتواند در مطرح شدن این کشت و صنعت در عرصه های گوناگون، موثر واقع شود- عمل نماید.

افزایش ظرفیت، خلاقیت و نوآوری از طریق سرمایه‌گذاری در فرآیند تحقیق و توسعه و همینطور آموزش نیروی کار به طور پیوسته و به دنبال آن، ارتباط دادن این پژوهش ها با بازار و نیازها می‌تواند منجر به رشد و گسترش یک کسب‌وکار در سال‌های بعدی حضورش در بازار شود.

بدون تحقیق و توسعه نمی‌توان جایگاه مناسبی را در بازار هدف تثبیت کرد و از رقبا پیشی گرفت.

علیرضا دورباشی زاده

مدیر عامل

اهداف R&D

اهداف اصلی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی در استفاده از R&D برای پیشرفت و توسعه :

  • خلق ایده‌های جدید و مبتکرانه
  • افزایش تولید و بهره‌وری
  • بهبود کیفیت محصولات و خدمات فعلی (QA)
  • ارائه محصولات و خدمات جدید (منحنی عمر محصول)
  • کشف و درک نیازها و خواسته‌های مشتریان (QFD)