شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

تبریک مدیر عامل کشت و صنعت دعبل خزاعی به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز 1402 به روایت فیلم