شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

بازدید پلیس آزاد راه خلیج فارس از وسایل نقلیه کشت و صنعت دعبل خزاعی

بازدید پلیس آزاد راه خلیج فارس از وسایل نقلیه کشت و صنعت دعبل خزاعی

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،بازدید پلیس راه آزاد راه خلیج فارس ازخودروهای ایاب و ذهاب کارکنان امروز دوشنبه 18دی ماه 1402 در محوطه ای پارکینگ نقلیه انجام گرفت.

این بازدید با هدف ارتقاء ایمنی وسایل نقلیه و همچنین صرفه جویی درزمان جهت دریافت کارت معاینه فنی صورت گرفت که با استقبال ناوگان ایاب و ذهاب کارکنان همراه بود.

چند سالی است که گرفتن معاینه فنی خودرو برای دارندگان وسایل نقلیه الزامی شده است.

با توجه به تأکیدی که پلیس راهنمایی و رانندگی درباره لزوم اخذ معاینه فنی برای خودروها الزام نموده است. کارشناسان مراکز معاینه فنی تمام قطعات و اجزای ماشین و نحوه عملکرد آنها را بررسی می‌کنند و گزارشی مبنی بر سلامت خودرو و کارکرد صحیح آن تهیه کرده و در اختیار راننده قرار می‌دهند.