شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

بازدید مدیر عامل شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی از عملیات لترال گذاری ترنچری

بازدید مدیر عامل شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی از عملیات لترال گذاری ترنچری

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،مهندس سید محمد رضا علم الهدائ ،مدیر عامل شرکت کشت وصنعت دعبل خزاعی ،امروز دوشنبه 25دی ماه 1402به همراه جمعی از مدیران و معاونین از عملیات لترال گذاری ترنچری بازدید کردند.

مهندس علم الهدائی در این بازدید، درباره رفع مشکل تخلیه زهاب و همچنین رشد نی در مزارع تاکید کردند که با همدلی وتوکل بر خدا میتوان قله های امید رو فتح کرد.

مهندس ذهابی ،رئیس اداره تعمیرات آبیاری و زهکشی شرکت دعبل خزاعی ، در این باره گفتند :کارگزاری لترال (زهکشی های مشبک جانبی زیر زمینی)با استفاده از دستگاه ترنچر ،تهیه زمین انجام می گیرد.

برنامه عملیات لترال گذاری ترنچری مزارع نیشکر براساس تصویب کارگروه آبیاری و زهکشی شرکت 15000متر می باشد که 6500 متر از این عملیات انجام شده و مابقی در حال انجام می باشد.