شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

اهدای خون؛ هدیه‌ای ارزنده برای نجات زندگی‌ها

اهدای خون؛ هدیه‌ای ارزنده برای نجات زندگی‌ها

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی،در راستای ترویج فرهنگ اهدای خون و به مناسبت سالروز سازمان انتقال خون، جمعی از مدیران، معاونین و کارکنان شرکت دعبل خزاعی در این پویش اهداء خون و امر حیاتی و انسان دوستانه مشارکت کردند.

درروزهای 15و 16مرداد ماه1402 ، پویش اهدای خون و با توجه به نیاز مبرم مراکز درمانی و بیمارستانی به انواع گروه های خونی ،پیرو هماهنگی انجام شده از سوی مرکز بهداشت و درمان دعبل خزاعی با سازمان انتقال خون استان خوزستان ، تیم سیارسازمان انتقال خون در مرکز بهداشت و درمان برپا گردید.

کارکنان شرکت دعبل خزاعی با توجه به فصل کاشت نیشکر و گرمایی طاقت فرسا ، به ندای خدا پسندانه اهداء خون و کمک به بیماران نیازمند این ماده حیاتی ،در این فرآیند ارزشمند شرکت نمودند.