شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

افتخار آفرینی هنرمند کشت و صنعت دعبل خزاعی در جشنواره تئاتر فجر کشور

افتخار آفرینی هنرمند کشت و صنعت دعبل خزاعی در جشنواره تئاتر فجر کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،آقای کیوان صمدی از پرسنل مدیریت بازرگانی شرکت در جشنواره بین المللی تئاتر فجر در تهران به عنوان بازیگر، افتخار آفرینی کرد.

صمدی، از هنرمندان عرصه سینما و کاندیدای موسیقی در جشنواره فجر ،کاندیدای طراحی حرکت در جشنواره فجر، کاندیدای گریم در جشنواره فجر ،کاندیدای تهیه کنندگی در جشنواره فجر و همچنین دیپلم افتخار و تندیس جشنواره فجر برای طراحی حرکت ،در کارنامه هنری خود دارد.