شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

“افتخار آفرینی فرزند نیشکری در مسابقات بین المللی کیو کوشین کاراته”

“افتخار آفرینی فرزند نیشکری در مسابقات بین المللی کیو کوشین کاراته”

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،حسین عساکره فرزند یکی از کارکنان شرکت دعبل خزاعی در مسابقات بین المللی کیوکوشین کاراته یونیون 2024تهران که با مشارکت 6 کشور و میزبانی ایران برگزار شده بود به مقام سوم دست یافت.

این مسابقات در 5 و6بهمن ماه 1402برگزار شد و حسین عساکره مقام سوم را به خود اختصاص داد و لازم به ذکر است که حسین عساکره در مسابقات گذشته، موفق به دریافت مقام های کشوری ،استانی و لیگ استان شده بود.