شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

افتخاری دیگر برای شرکت دعبل خزاعی

افتخاری دیگر برای شرکت دعبل خزاعی

تجلیل از شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی در همایش غذا و دارو

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی،مدیریت نظارت بر مواد غذایی ،آشامیدنی و آرایشی ،بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان خوزستان درروز پنج شنبه 29دیماه، همایشی در تالار امام رضا (ع) با شرکت چندین واحد تولیدی و حضور جمعی از مسئولین استانی برگزار گردید و از کشت و صنعت دعبل خزاعی به عنوان واحد برتر، با اهداء لوح ، تندیس ونشان غذا و دارو تجلیل شد.