شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

اردوی تفریحی خانواده های شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

اردوی تفریحی خانواده های شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی،اردوی تفریحی با دستور مدیریت محترم عامل به جهت ایجاد فضای صمیمی خانواده ها و آشنایی، با فعالیت و روند تولید شرکت و تقدیر ازآنان در روزهای پنجشنبه و جمعه دهم و یازدهم آذر ماه سال جاری با جمعیتی بالغ بر 300نفر از خانوادهای همکاران برگزار گردید. در این بازدید ،از مزارع سر سبز نیشکر و همچنین برداشت آن و قسمت های مختلف تولید بازدید بعمل آمد که با رضایت کامل خانواده ها به لاخص خاطره سازی برای فرزندان به همراه بوده و پس از آن با صرف نهار و تقدیم هدایا پایان یافت یادآور می شود این برنامه ها جهت رفاه حال همکاران و خانواده های محترمشان همچنان ادامه خواهد داشت.