شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

احداث دیوار حفاظتی اطراف ترانس های برق ایستگاه پمپاژ اصلی آبیاری

احداث دیوار حفاظتی اطراف ترانس های برق ایستگاه پمپاژ اصلی آبیاری

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی،عملیات احداث دیوار حفاظتی اطراف ترانس های برق ایستگاه پمپاژ اصلی آبیاری به طول 43متر و ارتفاع 3متر به همت و تلاش اداره تامین و توزیع آب و مهندسی زراعی انجام گرفت. دیوار احداث شده اطراف ترانس های برق در ایستگاه پمپاژ اصلی آبیاری با هدف افزایش امنیت تجهیزات ترانس های برق و جلوگیری از خسارت های وارده ناشی از امور جوی ، حفاظت از تاسیسات در مقابل برق گرفتگی و همچنین ارتقای امنیت فیزیکی پست های انجام گرفت .