شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

آغاز عملیات کشت نیشکر با امید به برکت وفراوانی در برداشت

آغاز عملیات کشت نیشکر با امید به برکت وفراوانی در برداشت

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی، آغاز عملیات کشت نیشکر در شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با حضور دکتر آل کثیر، معاون کشاورزی شرکت  توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مدیران و جمعی از کارکنان برگزار شد.

در این مراسم، بعد از قرائت آیاتی از قرآن کریم، مهندس سید محمد رضا علم الهدائی، مدیر عامل محترم شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی، ضمن تشکر از حضور همه مدیران، معاونین و کارکنان و همچنین تلاش های  بی‌وقفه همه ی کارکنان را برای داشتن محصولی پربار تقدیر کرد و ایشان افزودند: نقش مهم کشت نیشکر را در توسعه اقتصادی منطقه و کشور برجسته ساخت و اهمیت آن را در ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی تاکید کرد.

در ادامه : دکتر آل کثیر، با تشکر از تلاش‌های مدیر عامل محترم شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی و همچنین آرزوی موفقیت برای همه کارکنان، آغاز عملیات کشت نیشکر را نشان‌دهنده تعهد این شرکت به توسعه و رشد صنعت نیشکر دانستند.

دکتر قدرت الله سعیدی مجد، معاون کشاورزی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی، در این مراسم تلاش‌های تمامی عوامل این مجموعه را به عنوان عاملی مؤثر در ارتقای تولید تحسین کرد.

در پایان مراسم، همه حاضرین رو به قبله، دعای رزق و روزی را زمزمه کردند.