شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

کشت و صنعت دعبل خزاعی به کمک شبکه سراسری برق آمد

کشت و صنعت دعبل خزاعی به کمک شبکه سراسری برق آمد

این روزها مصرف برق به دلیل گرمای شدید هوا در اغلب نقاط کشور بخصوص در استان های گرمسیر همچون خوزستان  نسبت به روزها و سال‌های گذشته افزایش‌یافته است، به طوری که این میزان مصرف برق در برخی روزهای سال جاری

 درطول سالیان اخیر در کشور، بی سابقه بوده است.

 به گزارش روابط عمومی،با توجه به اعلام شرکت توزیع نیروی برق مبنی بر مدیریت و صرفه جویی در میزان مصرف برق به صنایع بزرگ در خوزستان در کشت و صنعت دعبل خزاعی در این خصوص تیمی با محوریت حوزه مدیریت برق به سرعت تشکیل گردید تا زمینه‌ افزایش هماهنگی میان این حوزه با سایر بخش های شرکت به منظور مدیریت میزان مصرف را دنبال نماید.

تامین و انتقال ماهانه 1260 مگا وات ساعت برق به شبکه سراسری

جلسات متعددی در این راستا برگزار وبرنامه ریزی های لازم صورت گرفت تا ضمن مدیریت مصرف برق در واحده های عملیاتی و ستادی ،آموزشهای لازم به پرسنل در جهت کاهش و تغییر الگوی مصرف با کنترل و بازرسی های مستمر در جهت کمک به حفظ پایداری شبکه برق سراسری در تابستان سال جاری و نیزکمک رسانی جهت جلوگیری از خاموشی‌های گسترده و ناگهانی به‌ویژه در بخش خانگی در کنار برق تولیدی نیروگاه دعبل خزاعی و مجموعه برق حاصل از عملکرد دیزل ژنراتورها، داده شد بگونه ای که با هدف گذاری های انجام شده در کشت و صنعت دعبل خزاعی ماهانه 1260 مگا وات ساعت برق حاصل از صرفه جویی و مازاد تولید ، تامین و در اختیار شبکه برق سراسری قرار داده می شود که چیزی معادل برق ماهانه مورد نیاز ساکنین 6 روستا در کشور می باشد که این اقدامات در کنار تولید و تامین شکر مورد نیاز هموطنان یکی از اقدامات مهم در توجه و عمل به مسئولیت های اجتماعی در این مجموعه بزرگ تولیدی و صنعتی است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.