شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

بازدیدها

یک روز به یاد ماندنی به روایت تصویر

یک روز به یاد ماندنی به روایت تصویر

تبریک مدیر عامل کشت و صنعت دعبل خزاعی به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز به روایت فیلم

تبریک مدیر عامل کشت و صنعت دعبل خزاعی به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز به روایت فیلم

پیام تبریک مدیر عامل کشت و صنعت دعبل خزاعی به مناسبت عید نوروز

پیام تبریک مدیر عامل کشت و صنعت دعبل خزاعی به مناسبت عید نوروز

مراسم تودیع و معارفه مدیران در کشت و صنعت دعبل خزاعی

مراسم تودیع و معارفه مدیران در کشت و صنعت دعبل خزاعی