شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

مناقصه به‌کارگیری 22 نفر نیروی انسانی و تهیه، طبخ و توزیع روزانه 1000 پرس غذای گرم در سالن‌های غذاخوری محدوده جغرافیایی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

مناقصه به‌کارگیری 22 نفر نیروی انسانی و تهیه، طبخ و توزیع روزانه 1000 پرس غذای گرم در سالن‌های غذاخوری محدوده جغرافیایی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

تاریخ اتمام توزیع اسناد: 1400/11/23

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.