شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

شرکت در راهپیمایی شکوه وحدت

صبح روز چهارشنبه 1396/10/13 …

صبح روز چهارشنبه 1396/10/13 بسیجیان و ورزشکاران شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی همپای دیگر همشهریان اهوازی خود در راهپیمایی شکوه وحدت -از میدان مولوی بسمت خیابان سلمان فارسی- شرکت کردند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.