شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

دوره آموزشی ویژه سرپرستان برگزار شد

دوره آموزشی ویژه سرپرستان برگزار شد

دوره آموزشی اصول سرپرستی با حضور فراگیران در ساختمان آموزش کشت و صنعت دعبل خزاعی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی ، با توجه به اهمیت و تاثیر آموزش در افزایش دانش و تقویت مهارت های ارتباطی کارکنان در سطوح مدیریتی و نهایتا ارتقاء بهروه وری آنان ،دوره آموزشی یک روز ویژه سرپرستان با حضور دکتر ابراهیم مرادی از اساتید رشته مدیریت گرایش منابع انسانی در کشت و صنعت دعبل خزاعی با حضور جمعی زیادی از سرپرستان بخش های مختلف این شرکت برگزار گردید.

بی شک یکی ازموثرترین و مهمترین منابع هر سازمان یا شرکت بزرگ تولیدی و صنعتی ، نیروی انسانی آن مجموعه می باشد چنانچه این نیروها درست تربیت شوند و توانمندی های لازم را داشته باشند، می توانند سازمان را پویا و شرایط رشد و بالندگی آن را فراهم نمایند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.