شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

دریافت تندیس بلورین استاندارد 34000 مدیریت منابع انسانی توسط شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

دریافت تندیس بلورین استاندارد 34000 مدیریت منابع انسانی توسط شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با حضور در فرایند ارزیابی استاندارد 34000 مدیریت منابع انسانی که توسط تیم تخصصی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، موفق به دریافت تندیس بلورین سطحD  گردید.

ارزیابی استاندارد 34000 مدیریت منابع انسانی -با پایش الزامات و مبانی علمی در فرایندهای منابع انسانی با هدف ارتقاء کرامت انسانی- در میان تعداد قابل توجهی از صنایع و سازمان های صاحب نام کشور، صورت گرفت. تقدیر و ارائه جایزه ملی به برگزیدگان برتر در تاریخ 13 و 14 آذرماه برای دومین مرتبه در کشور طی مراسمی در دانشگاه تهران انجام شد

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.