شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

برگزاری دوره مکاتبات اداری،آیین نگارش و اصول گزارش نویسی در کشت و صنعت دعبل خزاعی

برگزاری دوره مکاتبات اداری،آیین نگارش و اصول گزارش نویسی در کشت و صنعت دعبل خزاعی

دوره آموزشی “مکاتبات اداری ،آئین نگارش و اصول گزارش نویسی ” برای روسای بخش های مختلف شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی، این دوره آموزشی  با رویکرد تحول سازمانی و با هدف ارتقای سطح مکاتبات اداری و تنظیم استاندارد و اصول صحیح نامه نگاری و گزارش نویسی در شرکت به مدت هشت ساعت و شامل دو جلسه چهار ساعته درتاریخ های هشتم و چهاردهم تیرماه سالجاری در سالن جلسات اداره آموزش توسط خانم دکتر سیما منصوری از مدرسین با تجربه دانشگاه برگزار گردید.

لازم به ذکر است در این دوره مباحثی همچون اهمیت و نقش مکاتبات اداری، انواع نامه های اداری و مشخصات ویرایش و پردازش نامه ها، اجزا و ارکان نامه ، مراحل تهیه نامه های اداری ،انواع گزارش و اصول صحیح گزارش نویسی از موضوعات آموزش داده شده در دوره مذکور بود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.