شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

برگزاری دوره آموزشی توجیهی ویژه رانندگان خودروهای حمل و نقل در کشت و صنعت دعبل خزاعی

برگزاری دوره آموزشی توجیهی ویژه رانندگان خودروهای حمل و نقل در کشت و صنعت دعبل خزاعی

مدیر H.S.E.E کشت و صنعت دعبل خزاعی از برگزاری دوره آموزشی توجیهی و اصول ایمنی ویژه رانندگان سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل این شرکت خبرداد.

به گزارش روابط عمومی ، محمد علی کریمی مدیر ایمنی وسلامت کشت و صنعت دعبل خزاعی بعنوان مدرس در جریان برگزاری این کارگاه آموزشی اظهار داشت: این دوره آموزشی و توجیهی در راستای هم افزایی و آگاهی بخشی پیرامون قوانین راهنمایی و رانندگی و با هدف جلوگیری و کاهش میزان تصادفات و خطرات ناشی از حوادث رانندگی و ایمنی بیشتر برگزار شد.

محمد علی کریمی افزود: انجام چنین دور‌های توجیهی را برای آشنایی بیشتر رانندگان همکار با قوانین و مقررات حمل و نقل ، اخلاق حرفه ای ، کنترل خشم و فضای کار آرام و کنترل کامل بر وسیله نقلیه حین رانندگی که باعث به حداقل رساندن خسارت‌های جانی و مالی سرنشینان و خودرو می شود، را ضروری دانست.

وی از برگزاری این دوره‌های آموزشی به صورت دوره ای در طول سال خبر داد و گفت: در کشت و صنعت دعبل خزاعی آموزش در بخش های مختلف جزو اولویت های مهم کاری است ، و در واقع آموزش یک سرمایه‌گذاری است و وقتی آموزش را سرلوحه کار قرار می‌دهیم، کیفیت و راندمان کار ارتقا پیدا می‌کند و خسارت‌های ناشی از شرایط کار به حداقل می‌رسد.

این کارگاه یک روزه با استقبال پرشور رانندگان خودروهای ایاب و ذهاب کارکنان در واحد آموزش کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی برگزار گردید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.