شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

انتشار برگزاری نخستین فراخوان شناسایی هنرمندان

انتشار برگزاری نخستین فراخوان شناسایی هنرمندان

نخستین فراخوان شناسایی هنرمندان در کشت و صنعت دعبل خزاعی منتشرشد.

به گزارش روابط عمومی ،هدف از برگزاری این فراخوان شناسایی کارکنان نخبه و افراد توانمند در زمینه های مختلف علمی، هنری و ورزشی و کمک به معرفی آنها در جامعه بجهت ایجاد انگیزه بروز استعدادها و تقویت روحیه خود باوری و بهره مندی از ظرفیت هر چه بیشتر این همکاران محقق ،هنر دوست و ورزشکار است.

بدون شک یکی از افتخارات هر مجموعه ای ، در کنارتوجه به سرمایه های انسانی متخصص بهره مندی از توانایی های بالقوه افرادی است که در کنار تجارب ارزنده کاری زندگیشان با هنرهای دیگر نیز عجین شده است که می تواند در قالب هنرهای اصیل، بومی که ریشه‌های عمیق و استوار در اعتقادات آداب و سنن دارد ،به عنوان ظرفیتی بالقوه برای تکثیر ، نشر و آموزش و اثرگذاری مثبت بر محیط پیرامونی مورد استفاده قرار گیرد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.