شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

شکر تولیدی روزانه بارگیری و علاوه بر خوزستان به سایر استانها ارسال می شود

شکر تولیدی روزانه بارگیری و علاوه بر خوزستان به سایر استانها ارسال می شود

مدیر عامل کشت و صنعت دعبل خزاعی خبر داد:

 

شکر تولیدی روزانه بارگیری و علاوه بر خوزستان به سایر استانها ارسال می شود

 

شکر تولیدی کشت و صنعت دعبل خزاعی برای تامین نیاز بازار بصورت روزانه بارگیری و علاوه بر استان خوزستان به سایر استان های کشور ارسال می شود.

به گزارش روابط عمومی، مهندس علیرضا دورباشی زاده مدیر عامل کشت و صنعت دعبل خزاعی با بیان این مطلب گفت: با نظارت های مستمر و تلاش بی وقفه پرسنل خودم این کشت و صنعت بشکل شبانه روزی و در سه شیفت کاری روند تولید و بسته بندی شکر با بالاترین کیفیت و بر اساس استانداردهای روز دنیا انجام می شود تا بخش مهمی از نیاز بازار کشور به این کالای اساسی تامین گردد.

علیرضا دورباشی زاده با اشاره به اینکه در این واحد بزرگ صنعتی و تولیدی روزانه ۶۰۰تن شکر برای عرضه به بازار تصفیه و سفید می شود، اظهار داشت: این شکر حاصل تصفیه شکر خام واحدهای نیشکری شرکت توسعه نیشکر و شکر خام وارداتی به کشور می باشد که در این بین روزانه بیش از ۱۲ هزار کیسه شکر بسته بندی می شود.

مدیر عامل کشت و صنعت دعبل خزاعی خاطر نشان کرد: در این شرکت حدود ۱۰۰ هزار تن شکر سفید تولید شده که از این رقم چیزی معادل ۸۸ هزار تن آن توسط سازمان صنعت ، معدن و تجارت طی حواله های که صادر نموده اند ،تحویل و روانه بازار مصرف شده که ۸۰ هزار تن آن بشکل کیسه های ۵۰ کیلویی و ما بقی بشکل شکر دانه بندی و سایز بندی شده در کیسه های ۵۰۰کیلویی و یک تنی بوده است.

براساس چشم انداز ۱۴۰۴ قرار است ۷۰ درصد شکر مورد نیاز کشور در خوزستان از دو محصول راهبردی نیشکر و چغندر قند تولید شود.