شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

بازدید سفیر ارمنستان از کشت و صنعت دعبل خزاعی

بازدید سفیر ارمنستان از کشت و صنعت دعبل خزاعی

به گزارش روابط عمومی کشت وصنعت دعبل خزاعی ،روز جمعه 25 آذر ماه 1401 سفیر کشور ارمنستان به همراه فرماندارشهرستان کارون و دکتر ناصری مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی از کشت و صنعت دعبل خزاعی بازدید کردند.

در این بازدید، از پروژهای مختلف کشاورزی،آبیاری قطره ی زیر سطحی و همچنین از کارخانه و مرکز تحقیقات این شرکت بازدید بعمل آمد.