برپایی نمایشگاه نقاشی کودکان در کشت و صنعت دعبل خزاعی

برپایی نمایشگاه نقاشی کودکان در کشت و صنعت دعبل خزاعی   🔷نمایشگاهی از آثار نقاشی فرزندان پرسنل شركت کشت و صنعت دعبل خزاعی با موضوع " برداشت نیشکر" برپا گردیده است. 🔷به گزارش روابط عمومی، این نمایشگاه با هدف...

ادامه مطلب ...