فرهنگ دیدار با خانواده شهدا باید در جامعه ترویج داده شود

فرهنگ دیدار با خانواده شهدا باید در جامعه ترویج داده شود

به گزارش روابط عمومی جمعی از مدیران کشت و صنعت دعبل خزاعی با حضور در منزل شهید علی معاوی با خانواده و پدر آن شهید والا مقام عادل معاوی شاغل در این کشت وصنعت ، دیدار و گفتگو کردند. در این مراسم مدیر امور اداری کشت و صنعت...

ادامه مطلب ...