درخشش فرزند یکی از کارکنان کشت و صنعت دعبل خزاعی در مسابقات کشوری نقاشی

درخشش فرزند یکی از کارکنان کشت و صنعت دعبل خزاعی در مسابقات کشوری نقاشی

درخشش فرزند یکی از کارکنان کشت و صنعت دعبل خزاعی در مسابقات کشوری نقاشی   به گزارش روابط عمومی کشت و صنعت دعبل خزاعی، هستی راکی فرزند حبیب راکی (یکی از پرسنل این کشت و صنعت)، توانست با حضور در اولین جشنواره مجازی با...

ادامه مطلب ...