شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

گواهینامه‌ها-افتخارات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

واحد دارای نشان استاندارد

واحد نمونه روز جهانی غذا

واحد نمونه سازمان استاندارد خوزستان

لوگوی سازمان غذا و دارو

دارای گواهینامه استاندارد ایزو 9001

دارای گواهینامه استاندارد ایزو 14001

دارای گواهینامه استاندارد ایزو 18001

دارای گواهینامه استاندارد ایزو 22000

واحد نمونه استاندارد 34000

دارای گواهینامه تحقیق و توسعه

واحد نمونه HSEE

واحد نمونه صنعتی

واحد نمونه صنایع سبز

لوگوی سازمان حمایت از مصرف کننده