شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

گزارش تصویری

ادامه مطلب
سکوی سومی کشت و صنعت دعبل خزایی؛ گامی استوار به سوی افتخارات کشوری

سکوی سومی کشت و صنعت دعبل خزایی؛ گامی استوار به سوی افتخارات کشوری

ادامه مطلب
تجلیل از بازنشستگان شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی در دهه ولایت و امامت

تجلیل از بازنشستگان شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی در دهه ولایت و امامت

ادامه مطلب
حضور پرشور خانواده بزرگ نیشکر در راهپیمایی روز قدس به روایت فیلم

حضور پرشور خانواده بزرگ نیشکر در راهپیمایی روز قدس به روایت فیلم

ادامه مطلب
تبریک مدیر عامل شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به مناسبت فرارسیدن عید نوروز۱۴۰۳

تبریک مدیر عامل شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به مناسبت فرارسیدن عید نوروز۱۴۰۳

ادامه مطلب
حضور پر شور خانواده نیشکر در روز ۲۲بهمن۱۴۰۲ 

حضور پر شور خانواده نیشکر در روز ۲۲بهمن۱۴۰۲