شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

گزارش تصویری

پویش کاشت نهال در شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به روایت فیلم

پویش کاشت نهال در شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به روایت فیلم

سومین و چهارمین مرحله اردو تفریحی خانوادگی کارکنان کشت و صنعت دعبل خزاعی به مناسبت دهه مبارک فجر به روایت تصویر

سومین و چهارمین مرحله اردو تفریحی خانوادگی کارکنان کشت و صنعت دعبل خزاعی به مناسبت دهه مبارک فجر به روایت تصویر

همایش پیاده روی همکاران کشت و صنعت دعبل خزاعی

همایش پیاده روی همکاران کشت و صنعت دعبل خزاعی

پروژه جاگذاری موانع بتنی (نیوجرسی) محور اهواز -آبادان

پروژه جاگذاری موانع بتنی (نیوجرسی) محور اهواز -آبادان

بازدید سفیر ارمنستان از کشت و صنعت دعبل خزاعی

بازدید سفیر ارمنستان از کشت و صنعت دعبل خزاعی

بازدید دانشجویان کارشناسی کشاورزی دانشگاه چمران

بازدید دانشجویان کارشناسی کشاورزی دانشگاه چمران