شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

گام های مهم مدیریتی،اینک در منابع انسانی

گام های مهم مدیریتی،اینک در منابع انسانی

اهتمام مدیریت شرکت دعبل خزاعی به نیروهای پیمانکار


مدیر نیروی انسانی کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی اعلام کرد، در حوزه نیروهای پیمانکاری، به دستور و تاکید مکرر مهندس دور باشی زاده مدیر عامل کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی، مبنی بر تبدیل وضعیت نیروی های پیمانکار به پرسنل تدریجی تا آخر سال جاری، با تبدیل وضعیت این نیروها، کلیه مزایا و حقوق و بیمه این افراد توسط مدیریت نیروی انسانی این شرکت مورد رصد قرار می گیرد و بیمه آنها توسط شرکت به صورت مستقیم پرداخت گردد.


سید محمد امین فاضلی در گفت و گو  با روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی اعلام کرد که این شرکت دارای یکهزار و هفتاد و یک نیروی خرید خدمت و هفتصد نیروی پیمانی که در سایر بخش های این شرکت مشغول به کار است.

خدمات درمانی به پرسنل دعبل خزاعی


فاضلی افزود: تقریباً همه پرسنل شرکتی و پیمانی از کلیه خدمات درمانی به صورت یکسان استفاده می کنند، باتوجه به اینکه پرسنل در حوزه درمانی دغدغه هایی دارند، همکاران بنده، با دو مرکز دندانپزشکی امین و کلینیک دندان پزشکی فرهنگیان و بهبود گستر که خدمات عمومی و تخصصی ارایه کند قراردادمنعقد کردند و کلیه نیروهای شرکتی و پیمانی می‌توانند از این مزایا بهره مند شوند.
وی افزود: با توجه به شروع فصل مدارس، با کتابفروشی رشد هم قراردادی منعقد شد که از این پس فرزندان پرسنل به صورت اقساط از خدمات آموزشی استفاده کنند.
به گفته وی، در بحث استفاده از استخر برای پرسنل و خانواده های محترمشان نیز با مجموعه ورزشی شهید فریدنیا و مجموعه فجر هم قرارداد منعقد گردید که پرسنل می‌توانند با مراجعه به این مجموعه از خدمات رفاهی استفاده کنند.

تبدیل وضعیت پرسنل ایثارگر


سید محمد امین فاضلی درباره تبدیل وضعیت پرسنل ایثارگر گفت، تعداد ۵۵ نفر از پرسنل شاغل در این کشت وصنعت که شرایط احراز ایثارگری دارند از نیروی پیمانکار به نیروی شرکتی تبدیل وضعیت شدند و همچنین اقدام خوبی که این مدیریت انجام داده تعداد ۳۷۹ نفر از پرسنل پیمانی را در قالب نیروی تجمیعی تبدیل وضعیت کرده است که هم حقوق و مزایای آنها اصلاح شد و هم طرح طبقه بندی مشاغل برای این گروه  از پرسنل اجرا شد.
مدیر نیروی انسانی کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی ادامه داد: یکی از اتفاقات خوبی که به دستور مهندس دورباشی زاده مدیر عامل کشت و صنعت دعبل خزاعی، تعداد ۱۲۸ نفر از نیروهای که در حوزه‌های مختلف مشغول به کار هستند و برای اینکه حقوق و مزایای این افراد محفوظ باشد و از کلیه مزایا بهرمند شوند آنها را در قالب پیمان عمومی جداگانه قرار دادیم و خود شرکت حقوق و مزایای آنها را مستقیم پرداخت می کند .
وی افزود: کارگروهی از مدیران منابع انسانی هلدینگ شرکت کشت و صنعت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تشکیل شد و تصمیم گیری های خوبی جهت یکسان سازی در امور رفاهی و سایر امکانات گرفته شد .
فاضلی گفت: از اقدامات خوب انجام شده، افتتاح سالن ورزشی جهت ایجاد نشاط بین کارکنان و ورزش به صورت حرفه‌ای و از رده مدیر تا کارگر می‌توانند از این امکانات به نحو احسن استفاده کنند.

اهداف مدیریت نیروی انسانی برای کارکنان در سال ۱۴۰۲
مدیر نیروی انسانی کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی ،در پایان پرورش نیروی ماهر و آموزش را سر لوحه کار خود دانست و بر استفاده از نیروهای جوان و با تجربه جهت بقاء شرکت و حفظ  سرمایه به روش های  مختلف را جزو اولویت های دانست و شناسایی مشکلات روزمره کارکنان  و ایجاد کلاس های آموزشی برای حل مشکلات و کم کردن فاصله در میان خانواده تاکید کرد.