شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

همایش پیاده روی به مناسبت هفته بسیج

همایش پیاده روی به مناسبت هفته بسیج

به گزارش روابط عمومی کشت و صنعت دعبل خزاعی ،امروز صبح به مناسبت هفته بسیج ، همایش پیاده روی با حضور جمع کثیری از همکاران در یک صبح بارانی برگزار گردید وپس از پایان آن در حسینه ولایت با پذیرای صبحانه و همنچنین در حاشیه این مراسم از6نفر از حاضرین به قید قرعه تقدیر بعمل آمد.