شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

پویش اهدای خون کارکنان شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

پویش اهدای خون کارکنان شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

به مناسبت اعیاد شعبانیه در هفتم و هشتم اسفند ماه ۱۴۰۱ پویش اهدای خون توسط کارکنان دعبل خزاعی انجام شد .

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی، در راستای ترویج فرهنگ اهدای خون و مشارکت های اجتماعی و با توجه به نیاز مبرم مراکز درمانی و بیمارستانی به انواع گروه های خونی،پیرو هماهنگی انجام شده از سوی ریاست مرکز بهداشت و فوریت های پزشکی این شرکت با سازمان انتقال خون اهواز، جمعی از کارکنان با مراجعه به این درمانگاه کشت و صنعت دعبل خزاعی به نیت نذر خون به صورت داوطلبانه، با اهداء خون، در این امر حیاتی انسان دوستانه مشارکت کردند .

گفتنی است، مدیریت عامل محترم جناب مهندس دور باشی زاده، در نظر دارد به منظور تامین بخشی از نیازهای بیماران به این مایع حیاتی، به صورت مستمر در این امر خدا پسندانه مراتب حضور اکیپ های سازمان انتقال خون به شرکت را فراهم نمایند.