عملیات کشت نیشکر در روز سه‏‌شنبه مورخ  ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ در سطحی بالغ بر ۲۳۰۰ هکتار از مزارع نیشکر شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی پایان یافت.