شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

پایان مسابقات تیر اندازی به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر

پایان مسابقات تیر اندازی به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،مهندس سید محمد رضا علم الهدائی،مدیر عامل محترم شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی در مسابقات تیراندازی مدیران نیشکر به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر شرکت کرد.

مسابقات تیراندازی مدیران در روز سه شنبه 2 اردیبهشت ماه1402 به میزبانی شرکت کشت و صنعت فارابی برگزار شد و مهندس سید محمد رضا علم الهدائی مقام دوم را در بین مدیران نیشکر کسب کرد.