شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

همایش پیاده روی در کشت وصنعت دعبل خزاعی

همایش پیاده روی در کشت وصنعت دعبل خزاعی

به گزارش روابط عمومی کشت و صنعت دعبل خزاعی ،امروز سه شنبه 13دیماه 1401همایش پیاده روی با هدف ایجاد نشاط و روحیه شادابی بین همکاران در هوای سرد مه آلود برگزار گردید.

در حاشیه این پیاده روی ،مهندس دور باشی زاده مدیر عامل کشت وصنعت دعبل خزاعی ، ضمن تشکر از حضور همکاران ،برگزاری همایش های پیاده روی را در راستای ایجاد نشاط و سلامت اجتماعی و فراهم شدن بسترهای مناسب برای نهادینه کردن فرهنگ ورزش همگانی عنوان کرد و با اشاره به اهمیت پیاده روی گفتند : پیاده روی،نقش بنیادی در سلامت روان و جسم انسان دارد.

در پایان این همایش به 10 نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه هدایایی تقدیم گردید.