شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

همایش پیاده روی به مناسبت هفته جهانی زمین پاک

همایش پیاده روی به مناسبت هفته جهانی زمین پاک

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،همایش پیاد ه روی به مناسبت هفته جهانی زمین پاک ،با حضور مدیران و معاونین و جمعی از کارکنان شرکت برگزار شد.

 همایش پیاده روی امروز چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه 1402با شعار (سرمایه گذاری در زمین ،توسعه بازیافت و بهره وری سبز) و با هدف ترویج فرهنگ حفاظت و نگهداری از زیست بوم و زیستگاهی که در آن زندگی بشری به رشد و بالندگی خواهد رسید و توجه به آن نقش انکارناپذیری را در نهادینه ساختن باور و اراده انسان برای داشتن و حفظ محیطی سالم، برگزار گردید.

در حاشیه این همایش ،مهندس محمد نجفی ،مدیر HSEE شرکت دعبل خزاعی ،درباره ی اهمیت حفاظت از محیط زیست و نگهداری از محیط کار و عدم الودگی محیط کار ،ایراد سخن نمودند.و در پایان همایش پیاده روی از حاضرین به صرف صبحانه پذیرایی شد.