شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

هفته هوای پاک در کشت و صنعت دعبل خزاعی

هفته هوای پاک در کشت و صنعت دعبل خزاعی

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت وصنعت دعبل خزاعی ،همایش پیاده روی به همراه برنامه های متنوع دیگری به مناسبت هفته هوای پاک و با شعار (تحقق هوای پاک ،حقوق عامه ،اراده ملی ) برگزار شد.

درادامه ی این ایام برنامه های مختلفی از جمله ،جلسه مدیران با موضوع هوای پاک ،تبلیغات فضای مجازی، بازرسی فنی از وسائل نقلیه وآتش نشانی، ایمنی، بهداشتی، برگزاری مسابقات نقاشی ویژه خانواده وفرزندان، برگزاری کلاس های آموزشی زیست محیطی و الصاق بنرهای روز هوای پاک وهمچنین  همایش پیاده روی به همراه پذیرایی و اهدا جوایز برای کارکنان شرکت برگزار گردید.