شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

مقام اول ودوم مسابقات قرآنی به شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی رسید

مقام اول ودوم مسابقات قرآنی به شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی رسید

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی، دومین دوره مسابقات قرآنی با حضور بیش از ۱۵۰ نفر از قاریان و حافظان کلام وحی در کشت و صنعت امیرکبیر برگزار شد.

این مسابقات در رشته‌های قرائت تحقیق و ترتیل قرآن کریم ویژه کارکنان شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با داوری آقایان مهدی دغاغله، مجید سعیداوی و محمود یزدی برگزار شد و در پایان، نفرات برتر هر رشته معرفی شدند و بار دیگر شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی بر مقام اول و دوم ایستاد.در این راستا ،آقایان سیّد جعفر ملبوب و محمد دغاغله از کشت و صنعت دعبل خزاعی توانستند در رشته تلاوت و تحقیق به مقام‌های اول و دوم دست یابند.