شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

مراسم سالروز منابع انسانی در کشت و صنعت دعبل خزاعی برگزار شد.

مراسم سالروز منابع انسانی در کشت و صنعت دعبل خزاعی برگزار شد.

اصلی‌ترین عامل اجرایی‌شدن راهبردها و برنامه‌های هر سازمانی، بدنه‌ نیروی انسانی آن است که با مدیریت صحیح سایر منابع می‌تواند بهترین نتیجه را در نیل به اهداف تعیین‌شده سازمان تأمین نماید.

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،مراسم روز ملی منابع انسانی امروز شنبه25 فروردین 1403 با حضور مدیران ،معاونین و جمعی از کارکنان در محل ستاد اداری برگزار شد.

منابع انسانی؛ سرچشمه همه تحولات یک سازمان و تعیین کننده‌ترین عامل در کیفیت ارائه خدمات است که با به‌کارگیری صحیح و به‌موقع توانمندی‌های ایشان می‌توان ضعف‌های درونی و تهدیدهای بیرونی سازمانی را به‌صورت بارز مرتفع و قوت‌های درونی و فرصت‌های بیرونی را به‌بهترین شکل به خدمت سازمان درآورد چرا که موفقیت یک سازمان در گرو تلاش و کوشش نیروی انسانی متعهد و ساعی بوده و توسعه یک سازمان آمیخته به توسعه نیروی انسانی است.